ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Example blog post alt

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\function.php on line 178

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\function.php on line 178

2 ก.พ. 66 | 2272149 view

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566
อัตราค่าจ้าง 28,500 บาท
อัตรา 1 คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อสารมวลชน
อัตรา 2 คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาเอก สาขาสื่อนฤมิต
หรือสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
หรือสาขาดิจิทัลมีเดีย
หรือสาขาดิจิทัลมัลติมีเดีย
หรือสาขาดิจิทัลอาร์ต
หรือสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หรือสาขาแอนิเมชั่นและวิชชวลเอฟเฟกต์
หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หรือสาขาออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล

รายละเอียดอื่นๆดังภาพ
ดาวน์โหลดเอกสสารต้นฉบับและใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1JW4t9lgNk_6pcCkBfbFEFUvcUbeC4bcb?usp=share_link


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 18 ก.ย. 66 | 2272151