ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

Example blog post alt

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

4 ม.ค. 61 | 2272148 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบทุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยมีผู้ได้รับทุนจำนวน 18 คน ซึ่งล้วนแต่มีความสามารถและมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ดังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเอนเดเวอร์ได้ที่ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finternationaleducation.gov.au%2Fendeavour&h=ATPjQjGv7FcTs2g6B0BTmuVFJTgHwVKr9XWDKd0WdR_dtNuQWUXw_R1GOl8V-tToDDi10mc52nze-ifIv9oFabagTkEH0qN8flBxq3bIlUkKQ4UgKjnyO2s88-ref2XU_TPPENGGkDCPK3xD1gFFuVLk-nx1xe9UAyohTVfiwsNvgRj__vz4DRPwObAJxaSytK13P4twvsjtwREExTsGWzWGyFwsF9l7Oy6Z72q2Dg32ttCOnHNqYes5etOIY0ubcdSnUvCzqjafRvJzt_fQH4DO9W-quQ8-mlhVbBBKqg" href="#" target="_blank">


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 18 ก.ย. 66 | 2272151