ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

18 ก.ย. 66 | 2272151 view

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร
โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว
- รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน
และแฟ้มสะสมผลงาน

สมัครวันที่ 11- 21 ก.ย. 66 ทาง https://admission.msu.ac.th/dekd_gtq/log-in.php

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.812300734022100
- หลักสูตร 19 คณะ/วิทยาลัย https://shorturl.asia/0Es2z
- วีดิทัศน์แนะนำ มมส https://shorturl.asia/muTw7
- ค่าเทอม มมส https://admission.msu.ac.th/?page=8
- ชุดนิสิต/ชุดพิธีการ มมส https://shorturl.asia/PXgMo
- หอพักนิสิต มมส https://dorm.msu.ac.th/
สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377 ในวันเวลาราชการ หรือที่ Page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university https://www.facebook.com/acadmsu


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 18 ก.ย. 66 | 2272151