ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และคณะวิยาการสารสนเทศ หารือแนวทางด้านงานวิชาการ งานบริการวิชาการ และการจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับหน่วยงานภายนอก

Example blog post alt

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และคณะวิยาการสารสนเทศ หารือแนวทางด้านงานวิชาการ งานบริการวิชาการ และการจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับหน่วยงานภายนอก

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

14 ก.ย. 66 | 2272148 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับ คุณประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และทีมงาน ในการหารือแนวทางด้านงานวิชาการ และงานบริการวิชาการ การจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ: รชต วาจาสัตย์
ข่า : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 18 ก.ย. 66 | 2272151