ข่าวคณะ IT


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

#
Example blog post alt 29 ก.ย. 66 | 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบแข่งขัน ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 20 ก.ย. 66 | 2272148
มหาสารคาม มมส จัดเสวนา “IT MAHASARAKHAM ESPORT HUB” “เจาะลึกเบื้องหลังวงการอีสปอร์ต” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้าน Esports ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
Example blog post alt 18 ก.ย. 66 | 2272151
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว
Example blog post alt 14 ก.ย. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio “โควตาครูแนะแนว” เปิดรับ 6 หลักสูตร
Example blog post alt 14 ก.ย. 66 | 2272149
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio
Example blog post alt 13 ก.ย. 66 | 2272148
ขอเชิญตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันธ์ของบุคลากรของคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 10 ก.ย. 66 | 2272148
ประกาศ รับสมัครการจัดตั้งและต่ออายุชมรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567
Example blog post alt 10 ก.ย. 66 | 2272149
True5G Young Master 2023
Example blog post alt 10 ก.ย. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท ทรู จัดกิจกรรม MAHASARAKHAM ESPORT HUB
Example blog post alt 10 ก.ย. 66 | 2272148
ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖
Example blog post alt 10 ก.ย. 66 | 2272148
ประชุมจัดเตรียมงานกิจกรรม True 5G ROV MHK ครั้งที่ 2
Example blog post alt 10 ก.ย. 66 | 2272148
มมส รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
Example blog post alt 28 ส.ค. 66 | 2272148
นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศอันดับ 6 กีฬาอีสปอร์ต เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในงานแข่งขัน “PUBG GLOBAL SERIES 2”
Example blog post alt 28 ส.ค. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโครงการ The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกจริง
Example blog post alt 28 ส.ค. 66 | 2272148
นิสิตภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้า 3 รางวัล จากโครงการประกวดการออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Geographical Map-Designed Exhibition and Contest of Thailnad)
Example blog post alt 25 ส.ค. 66 | 2272148
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
Example blog post alt 23 ส.ค. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
Example blog post alt 23 ส.ค. 66 | 2272148
ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการเว็บไซต์คณะ
Example blog post alt 12 ส.ค. 66 | 2272148
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Example blog post alt 30 ก.ค. 66 | 2272148
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฺสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Example blog post alt 25 ก.ค. 66 | 2272148
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
Example blog post alt 25 ก.ค. 66 | 2272148
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศีกษา “ทุนคณะวิทยาการสารสนเทศ" ประจําปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 ทุนๆละ 2,000 บาท
Example blog post alt 25 ก.ค. 66 | 2272148
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ) กับ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด
Example blog post alt 25 ก.ค. 66 | 2272149
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา
Example blog post alt 26 มิ.ย. 66 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2
Example blog post alt 23 มิ.ย. 66 | 2272148
แบบสอบถามความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2566
Example blog post alt 20 มิ.ย. 66 | 2272148
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้าประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สื่อนฤมิต
Example blog post alt 19 มิ.ย. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแจ้งวันลงทะเบียนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 (ห้องลงทะเบียนแยกตามหลักสูตร)
Example blog post alt 19 มิ.ย. 66 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ Direct Admission ครั้งที่ 2
Example blog post alt 16 มิ.ย. 66 | 2272148
ขอเชิญนักวิจัยและนิสิตทุกท่านเข้าร่วม Press Conference ออนไลน์ ของงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AJCC 2024
Example blog post alt 16 มิ.ย. 66 | 2272148
กำหนดการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2566
Example blog post alt 16 มิ.ย. 66 | 2272148
AJCC 2024
Example blog post alt 16 มิ.ย. 66 | 2272148
ข้อมูลวันเปิดภาคเรียนและระยะเวลาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 1/2566
Example blog post alt 16 มิ.ย. 66 | 2272149
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมนิสิต สำหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2566
Example blog post alt 16 มิ.ย. 66 | 2272148
SAVE THE DATE สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี "รหัส 66"
Example blog post alt 14 มิ.ย. 66 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2
Example blog post alt 14 มิ.ย. 66 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 9 มิ.ย. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2
Example blog post alt 9 มิ.ย. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Example blog post alt 8 มิ.ย. 66 | 2272148
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1
Example blog post alt 2 มิ.ย. 66 | 2272149
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1
Example blog post alt 31 พ.ค. 66 | 2272148
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
Example blog post alt 29 พ.ค. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า สาขาสื่อนฤมิต
Example blog post alt 26 พ.ค. 66 | 2272148
มมส รับสมัคร รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครจำนวน 7 หลักสูตร​
Example blog post alt 26 พ.ค. 66 | 2272148
มมส ติว ก.พ.ฟรี‼️ Online 10-11 มิ.ย.66 นี้
Example blog post alt 26 พ.ค. 66 | 2272149
คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
Example blog post alt 26 พ.ค. 66 | 2272148
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 Admission วันที่ 6 มิถุนายน 2566
Example blog post alt 26 พ.ค. 66 | 2272148
กำหนดการตรวจร่างกายนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2566
Example blog post alt 16 พ.ค. 66 | 2272148
การยื่นคำร้องการคืนเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid 19
Example blog post alt 12 พ.ค. 66 | 2272148
ประกาศโอกาสดีๆที่ไม่ควรพลาดเปิดรับสมัครสอบ IC3 (Digital Literacy Certification) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
Example blog post alt 12 พ.ค. 66 | 2272149
มมส เปิดรับสมัคร ป.โท ป.เอก รอบสุดท้าย
Example blog post alt 8 พ.ค. 66 | 2272148
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 Admission วันที่ 7-13 พ.ค. 66
Example blog post alt 24 เม.ย. 66 | 2272148
ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการสอบ IELTS Regular (Academic & General Training) ของ IDP Thailand และเปิดรับสมัครจากผู้สมัครทั่วประเทศ
Example blog post alt 24 เม.ย. 66 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ รอบที่ 2 Quota
Example blog post alt 24 เม.ย. 66 | 2272148
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้าประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สื่อนฤมิต
Example blog post alt 24 เม.ย. 66 | 2272148
ประชุมหารือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเลี้ยงโคสนับสนุนการพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
Example blog post alt 21 เม.ย. 66 | 2272148
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและคาวมโปร่งใส
Example blog post alt 9 เม.ย. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้าสาขาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2566
Example blog post alt 9 เม.ย. 66 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota
Example blog post alt 9 เม.ย. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับ "รองศาสตราจารย์ "
Example blog post alt 9 เม.ย. 66 | 2272148
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
Example blog post alt 31 มี.ค. 66 | 2272148
ITMSU Job Fair เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
Example blog post alt 27 มี.ค. 66 | 2272148
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
Example blog post alt 24 มี.ค. 66 | 2272148
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครแล้วกับกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 ROADSHOW ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดขอนแก่น
Example blog post alt 21 มี.ค. 66 | 2272148
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
Example blog post alt 20 มี.ค. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM
Example blog post alt 20 มี.ค. 66 | 2272148
มมส เปิดรับนิสิตใหม่ Quota ปี 66 (ภาคอีสาน) ครั้งที่ 2
Example blog post alt 20 มี.ค. 66 | 2272148
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1
Example blog post alt 20 มี.ค. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถึไทย ปีที่ 3 ในคอนเซ็ปท์ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง" จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
Example blog post alt 20 มี.ค. 66 | 2272148
นิเทศ มมส เตรียมเปิดบาร์ลับ Kill Bar เพลงจบ ฉันจาก ละคอนเวทีตีแผ่มุมมืดของสังคมยุค 1920
Example blog post alt 17 มี.ค. 66 | 2272148
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง)
Example blog post alt 8 มี.ค. 66 | 2272148
ไม่มีคะแนน TGAT / TPAT / A-Level ก็สมัคร มมส ได้ 7-13 พ.ค.66 สมัคร รอบที่ 3 Admission
Example blog post alt 8 มี.ค. 66 | 2272148
ประกาศรายชื่อนิสิต ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี “ทุนรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2566
Example blog post alt 8 มี.ค. 66 | 2272148
มมส ประกาศรายชื่อ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Quota
Example blog post alt 2 มี.ค. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์
Example blog post alt 2 มี.ค. 66 | 2272148
ขั้นตอนการเข้าทดสอบ MSU Digital Literacy Exit Exam
Example blog post alt 2 มี.ค. 66 | 2272148
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567
Example blog post alt 2 มี.ค. 66 | 2272148
BEC Group เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
Example blog post alt 24 ก.พ. 66 | 2272148
ขอเชิญร่วมงาน มรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศมหาชาติ
Example blog post alt 24 ก.พ. 66 | 2272148
ขอเชิญร่วมทำบุญ “วันมาฆบูชา สักการะพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2566”
Example blog post alt 24 ก.พ. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (AUCC2023) ครั้งที่ 11 พร้อมรับมอบธงเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการฯ ในปี 2023
Example blog post alt 17 ก.พ. 66 | 2272148
ประชาสัมพันธ์กองทะเบียนและประมวลผล
Example blog post alt 16 ก.พ. 66 | 2272148
การรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
Example blog post alt 8 ก.พ. 66 | 2272148
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภททุนรายปี จำนวน 40 ทุนๆ 4,000 บาท
Example blog post alt 8 ก.พ. 66 | 2272148
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภททุนรายปี จำนวน 40 ทุนๆ 4,000 บาท
Example blog post alt 8 ก.พ. 66 | 2272148
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2566 ประเภททุนรายปี 500 ทุนๆ ละ 4,000 บาท
Example blog post alt 8 ก.พ. 66 | 2272148
ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา ม.มหาสารคาม ทาง www.mytcas.com รอบที่ 1Portfolio
Example blog post alt 8 ก.พ. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.พาณิชย์ สุดโคต ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Example blog post alt 8 ก.พ. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วิเชียรไชย ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Example blog post alt 8 ก.พ. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีนวัฒกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (ITMB)
Example blog post alt 1 ก.พ. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ.วิทยาการข้อมูลประยุกต์ B.Sc.(Applied Data Science)
Example blog post alt 1 ก.พ. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครหลักสูตร ระดับปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 2 ปริญญา Computer Science and Technology
Example blog post alt 1 ก.พ. 66 | 2272148
มาสมัครเรียนในรอบที่ 2 Quota ปี 66 (ภาคอีสาน 1) วันที่ 5 ม.ค. - 15 ก.พ. 66 นี้ (ใช้ TGAT/TPAT ปี 66) เลือกได้สูงสุด 4 อันดับ
Example blog post alt 1 ก.พ. 66 | 2272148
นิเทศศาสตร์ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมผลิตสื่อด้านสิทธิมนุษยชน
Example blog post alt 1 ก.พ. 66 | 2272148
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
Example blog post alt 1 ก.พ. 66 | 2272148
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MSU English Exit-Exam
Example blog post alt 20 ม.ค. 66 | 2272148
สัมภาษณ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์
Example blog post alt 17 ม.ค. 66 | 2272148
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2566
Example blog post alt 17 ม.ค. 66 | 2272148
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
Example blog post alt 17 ม.ค. 66 | 2272148
GRAD MSU OPEN HOUSE 2023 Online มมส เปิดบ้านระดับบัณฑิตศึกษา แนะนำการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
Example blog post alt 16 ม.ค. 66 | 2272148
การขอขยายเวลาศึกษาต่อกรณีที่ครบระยะเวลาการศึกษา(สำหรับนิสิตระดับปริญญตรี)
Example blog post alt 12 ม.ค. 66 | 2272148
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครแล้ว มมส เปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota 5 ม.ค. - 15 ก.พ. 66
Example blog post alt 10 ม.ค. 66 | 2272148
ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล Scopus ปี 2022 สูงในลำดับที่ 2
Example blog post alt 10 ม.ค. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีม SarakhamFactCheck ที่ได้รับรางวัล Unique Editor เเละเทคนิคนำเสนอยอดเยี่ยม กิจกรรม TikTok รู้เท่าทันข่าวปลอมทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์
Example blog post alt 10 ม.ค. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชา​นิเทศ​ศาสตร์​ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากการประกวด True Young Producer Awards 2022
Example blog post alt 10 ม.ค. 66 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับทีม P2K MSU All Star ผลงานข่าว "ขบวนรถไฟทำใครตกราง" โครงการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวฯ "สายฟ้าน้อย" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
Example blog post alt 27 ธ.ค. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นายดิเรก เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 20 ธ.ค. 65 | 2272148
IT Open House 2022
Example blog post alt 15 ธ.ค. 65 | 2272148
MSU Open House 2022 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มมส(ม เก่า)
Example blog post alt 14 ธ.ค. 65 | 2272148
ข้อปฏิบัติ/การแต่งกาย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 14 ธ.ค. 65 | 2272148
กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2565
Example blog post alt 14 ธ.ค. 65 | 2272148
กำหนดการซ้อมใหญ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2565 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 13 ธ.ค. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 2 ปริญญา
Example blog post alt 5 ธ.ค. 65 | 2272148
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
Example blog post alt 5 ธ.ค. 65 | 2272148
ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2565
Example blog post alt 5 ธ.ค. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัทรดา อัปการัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ ได้รับการพิจารณารับทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2565
Example blog post alt 5 ธ.ค. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ้มมะณี อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
Example blog post alt 5 ธ.ค. 65 | 2272148
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
Example blog post alt 24 พ.ย. 65 | 2272148
ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
Example blog post alt 24 พ.ย. 65 | 2272148
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีการศึกษา 2565 จำนวน 50 ทุน
Example blog post alt 24 พ.ย. 65 | 2272148
ประกาศจาก ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่องขอสำรองที่นั่ง ภาคเรียนที่ 2/2565
Example blog post alt 22 พ.ย. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพือบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์
Example blog post alt 15 พ.ย. 65 | 2272149
ประกาศสำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2565 สามารถยื่นจบได้ ผ่านระบบบริการการศึกษาทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารายละเอียดตามด้านล่างนะครับ
Example blog post alt 15 พ.ย. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ นิสิต และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายจราจร พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565
Example blog post alt 15 พ.ย. 65 | 2272148
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO 11-30 พฤศจิกายน 2565
Example blog post alt 15 พ.ย. 65 | 2272149
การสั่งจองภาพถ่าย สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 9 พ.ย. 65 | 2272148
ประกาศจาก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการสำรองที่นั่ง โดยจะสามารถดำเนินการสำรองที่นั่งได้ในได้ในช่วงที่ 2
Example blog post alt 9 พ.ย. 65 | 2272148
ขอเชิญน้องๆ นิสิต มมส เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ออนไซต์และออนไลน์
Example blog post alt 9 พ.ย. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus สูงสุด นับถึงปี 2022 ลำดับที่ 4 ของ มมส
Example blog post alt 9 พ.ย. 65 | 2272148
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
Example blog post alt 2 พ.ย. 65 | 2272148
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถึง 7 พ.ย. นี้
Example blog post alt 25 ต.ค. 65 | 2272148
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Example blog post alt 20 ต.ค. 65 | 2272148
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO 11-30 พฤศจิกายน 2565
Example blog post alt 13 ต.ค. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Example blog post alt 12 ต.ค. 65 | 2272149
ผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565
Example blog post alt 10 ต.ค. 65 | 2272148
คณะวิทยา​การ​สารสนเทศ​ ขอเชิญชวนนิสิตคณะไอทีที่มีใจรักในการสื่อสารวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการ "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18"
Example blog post alt 10 ต.ค. 65 | 2272148
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565
Example blog post alt 6 ต.ค. 65 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมกาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566
Example blog post alt 1 ต.ค. 65 | 2272148
BEC Star Internship รอบที่ 2
Example blog post alt 1 ต.ค. 65 | 2272148
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO ใน 2 โครงการแรก
Example blog post alt 29 ก.ย. 65 | 2272148
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต้ดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถาบันเดิม
Example blog post alt 26 ก.ย. 65 | 2272148
ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 โปรดดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ https://banthit.msu.ac.th
Example blog post alt 17 ก.ย. 65 | 2272148
ขอเชิญชวน​ผู้ประกอบการ​วิสาหกิจชุมชนจังหวัด​มหาสารคาม​ที่ลงทะเบียนในระบบของโครงการ​และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 10 ก.ย. 65 | 2272148
โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐานด้วย Data Science และ Data Engineering
Example blog post alt 10 ก.ย. 65 | 2272148
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จัดฝึกอบรม เรื่อง “การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ”
Example blog post alt 10 ก.ย. 65 | 2272148
ประกาศ​ปฏิทินมมส TCAS66 ทั้ง 4 รอบ
Example blog post alt 5 ก.ย. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 2/2565
Example blog post alt 19 ส.ค. 65 | 2272148
ขอเชิญชวน​เข้าร่วมโครงการ​อบรมดีๆของ​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​สื่อ​นฤมิต​ คณะ​วิทยาการ​สารสนเทศ​ หัวข้อ​ Advanced Computer Graphic Design
Example blog post alt 16 ส.ค. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ Startup ในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565
Example blog post alt 16 ส.ค. 65 | 2272148
งานบริการวิชาการเพื่อ​สังคม​ คณะ​วิทยาการ​สารสนเทศ​ ขอเชิญ​นิสิต ศิษย์เก่า​ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 3 หัวข้ออินเทรนด์​ในโลกดิจิทัล​ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น
Example blog post alt 6 ส.ค. 65 | 2272148
โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering
Example blog post alt 30 มิ.ย. 65 | 2272148
แนวปฏิบัติการให้บริการผู้ติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 24 มิ.ย. 65 | 2272148
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
Example blog post alt 22 มิ.ย. 65 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 17 มิ.ย. 65 | 2272149
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี 2565 13 รุ่นเสือดาว
Example blog post alt 14 มิ.ย. 65 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 11 มิ.ย. 65 | 2272148
xxxxx
Example blog post alt 10 มิ.ย. 65 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Direct Admission 2565 ครั้งที่2
Example blog post alt 3 มิ.ย. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2
Example blog post alt 2 มิ.ย. 65 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๔ Direct Admission ครั้งที่ ๑ คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 31 พ.ค. 65 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Direct Admission 2565
Example blog post alt 31 พ.ค. 65 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Direct Admission 2565
Example blog post alt 23 พ.ค. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่1
Example blog post alt 15 เม.ย. 65 | 2272148
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
Example blog post alt 10 เม.ย. 65 | 2272148
ร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศทุกท่าน ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564
Example blog post alt 7 เม.ย. 65 | 2272148
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการติวฟรี ก.พ. (ภาค ก)
Example blog post alt 24 มี.ค. 65 | 2272148
ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564
Example blog post alt 21 ม.ค. 65 | 2272148
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ITMB
Example blog post alt 20 ม.ค. 65 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก ต้นโลห์
Example blog post alt 17 ม.ค. 65 | 2272148
ศิษย์เก่า รหัส 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน
Example blog post alt 12 ม.ค. 65 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
Example blog post alt 30 ธ.ค. 64 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ขอสวัสดี​ปีใหม่และร่วมส่งความสุขให้กับทุกๆท่านตลอดปี 2565​"
Example blog post alt 28 ธ.ค. 64 | 2272149
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า
Example blog post alt 23 ธ.ค. 64 | 2272148
ประกาศ ขยายเวลารับสมัคร-ถึงวันที่-10-มกราคม-2565
Example blog post alt 27 พ.ย. 64 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
Example blog post alt 18 พ.ย. 64 | 2272148
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง) ครั้งที่ 8/2564
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 2272148
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 2272148
ข่าวโครงการ EGAT Animation Awards 2021 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้า : ความสุข ยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด”
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 2272148
โครงการ EGAT Animation Awards 2021 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้า : ความสุข ยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด”
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 2272148
ขอแจ้งกำหนดการแบ่งชำระค่าเทอม 2/2564
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 2272148
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 2272148
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มมส ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)
Example blog post alt 5 พ.ย. 64 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ทอดถวายวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
Example blog post alt 5 พ.ย. 64 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ห่วงใย และขอส่งกำลังใจแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
Example blog post alt 5 พ.ย. 64 | 2272148
ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 3-8 ลงทะเบียน และกดติดตามเฟสบุคแฟนเพจ เพื่อรับข่าวสารตำแหน่งงานว่าง งานราชการ และงานเอกชน และข้อมูลกิจกรรม โครงการ พัฒนาทักษะนิสิต
Example blog post alt 3 พ.ย. 64 | 2272148
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2565
Example blog post alt 27 ต.ค. 64 | 2272148
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Example blog post alt 25 ต.ค. 64 | 2272148
โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Example blog post alt 21 ต.ค. 64 | 2272148
ประกาศแจ้งปิดถนนบริเวณเส้นหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Example blog post alt 15 ต.ค. 64 | 2272148
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนอาจารย์ชาคริต สุดสายเนตร” ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 13 ต.ค. 64 | 2272148
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของ
Example blog post alt 12 ต.ค. 64 | 2272148
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
Example blog post alt 12 ต.ค. 64 | 2272149
ประชาสัมพันธ์
Example blog post alt 5 ต.ค. 64 | 2272148
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
Example blog post alt 5 ต.ค. 64 | 2272148
ประกาศรับสมัครงาน
Example blog post alt 23 ก.ย. 64 | 2272148
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ “หลักสูตรตารางทำการ”
Example blog post alt 23 ก.ย. 64 | 2272148
ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือก รับทุนการศึกษา “ทุนอาจารย์ชาคริต สุดสายเนตร” ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 23 ก.ย. 64 | 2272148
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ
Example blog post alt 8 ก.ย. 64 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ จังหวัดร้อยเอ็ด
Example blog post alt 8 ก.ย. 64 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จับมือ กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
Example blog post alt 27 ส.ค. 64 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Example blog post alt 27 ส.ค. 64 | 2272148
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรตารางทำการ
Example blog post alt 6 ส.ค. 64 | 2272148
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVIC 19)
Example blog post alt 19 ก.ค. 64 | 2272148
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
Example blog post alt 7 ก.ค. 64 | 2272148
ฝากทุกคนกดติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ ผ่านช่องทางเหล่านี้จ้า
Example blog post alt 28 มิ.ย. 64 | 2272148
ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 23 มิ.ย. 64 | 2272148
ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564
Example blog post alt 16 มิ.ย. 64 | 2272148
รวมข้อมูล การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 15 มิ.ย. 64 | 2272148
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส
Example blog post alt 14 มิ.ย. 64 | 2272148
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ)
Example blog post alt 11 มิ.ย. 64 | 2272148
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564
Example blog post alt 10 มิ.ย. 64 | 2272148
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรีเทียบเข้า รอบ2
Example blog post alt 9 มิ.ย. 64 | 2272148
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๔
Example blog post alt 1 มิ.ย. 64 | 2272148
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Example blog post alt 1 มิ.ย. 64 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีระบบเทียบเข้ารอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 1 มิ.ย. 64 | 2272148
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 31 พ.ค. 64 | 2272148
ติวฟรี ก.พ. (ภาค ก) 5-6 มิถุนายน 2564
Example blog post alt 6 พ.ค. 64 | 2272148
กำหนดการประชุมทางวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5
Example blog post alt 21 เม.ย. 64 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาต่อหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 9 เม.ย. 64 | 2272148
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการผลิตบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาต่อหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 18 มี.ค. 64 | 2272148
ประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 15 มี.ค. 64 | 2272148
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 5 มี.ค. 64 | 2272148
ด่วน!! ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 2/2563 ภายในวันศุกร์ 5 มีนาคม 2564
Example blog post alt 3 มี.ค. 64 | 2272148
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 2 มี.ค. 64 | 2272148
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมใน ปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งาน ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)
Example blog post alt 2 มี.ค. 64 | 2272148
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 24 ก.พ. 64 | 2272148
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2564
Example blog post alt 12 ก.พ. 64 | 2272148
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ และ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 27 ม.ค. 64 | 2272148
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15)
Example blog post alt 23 ธ.ค. 63 | 2272148
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11)
Example blog post alt 17 ธ.ค. 63 | 2272148
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
Example blog post alt 17 ธ.ค. 63 | 2272148
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
Example blog post alt 9 ธ.ค. 63 | 2272148
แจ้งกำหนดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร 2563
Example blog post alt 9 ธ.ค. 63 | 2272148
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทส่งเสริมอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Example blog post alt 1 ธ.ค. 63 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ITMB
Example blog post alt 13 พ.ย. 63 | 2272148
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแต่งกายตามเพศสภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563
Example blog post alt 12 พ.ย. 63 | 2272148
รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2563
Example blog post alt 4 พ.ย. 63 | 2272148
เปิดรับสมัครนิสิต หลักสูตรเทียบเข้า วุฒิ ปวส. 2564
Example blog post alt 22 ต.ค. 63 | 2272148
หลักสูตร ITMB เปิดรับสมัครแล้ว!!
Example blog post alt 19 ต.ค. 63 | 2272148
ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5”
Example blog post alt 5 ต.ค. 63 | 2272149
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกาษา "ทุนภูมิพล"
Example blog post alt 24 ส.ค. 63 | 2272148
แจ้งปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
Example blog post alt 24 ส.ค. 63 | 2272149
ขอเชิญเข้าร่วม “พิธีไหว้ครู” คณะวิทยาการสารสนเทศ 2563
Example blog post alt 17 ส.ค. 63 | 2272148
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์กู้ กยศ. รายใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 14 ส.ค. 63 | 2272148
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ
Example blog post alt 5 ส.ค. 63 | 2272148
ประกาศรายชื่อนิสิตเกี่ยวกับการดำเนินการกู้ กยศ. ประจำปี 2563
Example blog post alt 29 ก.ค. 63 | 2272148
เปิดรับสมัครนิสิตอาสาแนะแนวหลักสูตร พร้อมทุนสนับสนุน
Example blog post alt 22 ก.ค. 63 | 2272148
ร่วมระเบิดไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับ X Campus Ads Idea Contest 2020
Example blog post alt 20 ก.ค. 63 | 2272149
รับสมัครคัดเลือกนิสิต เพื่อรับ "ทุนเงินรายได้" ประจำปี 2563
Example blog post alt 15 ก.ค. 63 | 2272148
English Exit-Exam รอบที่ 3 มาแล้วจ้า
Example blog post alt 29 มิ.ย. 63 | 2272148
มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19
Example blog post alt 29 มิ.ย. 63 | 2272148
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2563
Example blog post alt 19 มิ.ย. 63 | 2272148
IT MSU ร่วมแสดงความยินดี กับนิสิตต้นแบบ "MSU FOR ALL"
Example blog post alt 8 มิ.ย. 63 | 2272148
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมบุคคลด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5
Example blog post alt 8 มิ.ย. 63 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทียบเข้า รอบที่ 2
Example blog post alt 29 พ.ค. 63 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเทียบเข้า (วุฒิ ปวส.) รอบ 2
Example blog post alt 14 พ.ค. 63 | 2272148
3 ช่องทางในการชำระค่าบริการทางการศึกษา มมส
Example blog post alt 12 พ.ค. 63 | 2272148
เปิดรับสมัครปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Example blog post alt 8 พ.ค. 63 | 2272148
เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Example blog post alt 1 พ.ค. 63 | 2272148
4 แพลตฟอร์ม ใช้เรียน & ประชุมทางออนไลน์
Example blog post alt 30 เม.ย. 63 | 2272148
รับสมัครทุนกู้ยืม กยศ./กรอ.
Example blog post alt 28 เม.ย. 63 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้สอบติด หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
Example blog post alt 17 เม.ย. 63 | 2272148
เปิดรับสมัครเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ปี 2563 รอบที่ 3
Example blog post alt 1 เม.ย. 63 | 2272148
เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรเทียบเข้ารอบ 2
Example blog post alt 25 มี.ค. 63 | 2272148
ประกาศ!! ปรับวิธีการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 ปี 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 10 มี.ค. 63 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปฏบัติงาน"ลูกจ้างชั่วคราว"
Example blog post alt 6 มี.ค. 63 | 2272148
ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม workshop พัฒนาทักษะภาษา
Example blog post alt 5 มี.ค. 63 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 3 มี.ค. 63 | 2272148
ส่งความรู้ตรงถึงที่ กับกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำนักวิทยบริการ
Example blog post alt 2 มี.ค. 63 | 2272148
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563
Example blog post alt 19 ก.พ. 63 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
Example blog post alt 19 ก.พ. 63 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครงาน 4 อัตรา
Example blog post alt 12 ก.พ. 63 | 2272148
นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 58-62 ที่เก็บหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปยังไม่ครบ 30 หน่วยกิต ให้ดำเนินการดังนี้
Example blog post alt 12 ก.พ. 63 | 2272148
ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
Example blog post alt 7 ก.พ. 63 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือกในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 3 ก.พ. 63 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครงาน ตำแหน่งคนงาน (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา
Example blog post alt 29 ม.ค. 63 | 2272148
กำหนดการเข้ารับการทดสอบ English Exit-Exam 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 1
Example blog post alt 21 ม.ค. 63 | 2272148
นิเทศศาสตร์ มมส. ชวนทุกคนมา “โละม่าน เล่นมั่น หลังไมค์” กับเปิดม่านการละคอนนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 18 งานนี้ชมฟรี!!
Example blog post alt 15 ม.ค. 63 | 2272148
ประชาสัมพันธ์ สอบ IT Exit Exam
Example blog post alt 14 ม.ค. 63 | 2272148
รับสมัครนิสิตพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มมส.
Example blog post alt 14 ม.ค. 63 | 2272148
ขอเชิญอาจารย์ร่วม Workshop การเป็นผู้ประกอบการ สำหรับอาจารย์ผู้สอน
Example blog post alt 7 ม.ค. 63 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศชวนร่วมบริจาคโลหิต
Example blog post alt 7 ม.ค. 63 | 2272148
สอบสัมภาษณ์ T-CAS 63 รอบ 1 Portfolio
Example blog post alt 7 ม.ค. 63 | 2272148
ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน C4C 2019
Example blog post alt 26 ธ.ค. 62 | 2272148
ประชาสัมพันธ์ติดต่อรับบัตรนิสิตใหม่
Example blog post alt 13 ธ.ค. 62 | 2272148
สมัครเรียนหลักสูตรเทียบเข้าคลิกที่นี่
Example blog post alt 26 พ.ย. 62 | 2272148
5 เอกสารที่ห้ามลืม ในรับปริญญา 2562
Example blog post alt 21 พ.ย. 62 | 2272149
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Example blog post alt 21 พ.ย. 62 | 2272148
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561-2562
Example blog post alt 19 พ.ย. 62 | 2272148
รับสมัครคนสวน 1 อัตรา
Example blog post alt 18 พ.ย. 62 | 2272148
ประชาสัมพันธ์กำหนดการบันทึกภาพหมู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
Example blog post alt 14 พ.ย. 62 | 2272148
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแต่งกายตามเพศสภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
Example blog post alt 8 พ.ย. 62 | 2272148
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2562
Example blog post alt 28 ต.ค. 62 | 2272148
ขอชวนทีมนักเล่า เขียนโพสต์เล่าเรื่องความสุข ร่วมลุ้น 30 ทีมสุดท้าย ร่วมค่าย "นักเล่าความสุข"
Example blog post alt 17 ต.ค. 62 | 2272148
มูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ แจกทุนการศึกษา "โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ"
Example blog post alt 11 ต.ค. 62 | 2272148
ขอเชิญชวนเข้ารวม Workshop การผลิตโฆษณาเพื่อสังคม
Example blog post alt 8 ต.ค. 62 | 2272148
ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพร้อม Work shop ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”
Example blog post alt 23 ก.ย. 62 | 2272148
ประกาศเรื่องการผ่อนผันทหารสำหรับนิสิต
Example blog post alt 23 ก.ย. 62 | 2272148
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกาศผลรางวัลโครงการ Esan Egat Animation 2019
Example blog post alt 22 ก.ย. 62 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการสารรสนเทศ
Example blog post alt 19 ก.ย. 62 | 2272148
เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562
Example blog post alt 28 ส.ค. 62 | 2272148
ขอเชิญชวนนิสิต และบุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2562
Example blog post alt 26 ส.ค. 62 | 2272148
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ NIA CREATIVE CONTEST 2019 ในหัวข้อ “IMAGES OF FUTURES: HOW DO YOU WORK IN THE FUTURE”
Example blog post alt 23 ส.ค. 62 | 2272148
ประกวดแผนการตลาด ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมรับวุฒิบัตรจากกรมสรรพากร
Example blog post alt 22 ส.ค. 62 | 2272148
แจ้งกำหนดการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 15 ส.ค. 62 | 2272148
ขอเชิญร่วมกิจกรรม IT Freshy Night 2019 THE MAGICIANS WORLD
Example blog post alt 14 ส.ค. 62 | 2272148
ขอประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit Exam)
Example blog post alt 9 ส.ค. 62 | 2272148
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย กับข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต”
Example blog post alt 9 ส.ค. 62 | 2272148
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Example blog post alt 7 ส.ค. 62 | 2272148
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ กยศ. รายเก่า และรายใหม่ และ กรอ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
Example blog post alt 6 ส.ค. 62 | 2272148
ขอเชิญนิสิตกู้ยืม กยศ กรอ รายใหม่ และรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (ปี 1) เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงิน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Example blog post alt 23 ก.ค. 62 | 2272148
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เสาร์ 27 ก.ค. 62
Example blog post alt 23 ก.ค. 62 | 2272148
ขยายเวลารับสมัครโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019
Example blog post alt 22 ก.ค. 62 | 2272148
โครงการประกวดมิวสิควิดิโอเพลง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
Example blog post alt 22 ก.ค. 62 | 2272149
"โฮมขวัญน้อง จ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย"
Example blog post alt 9 ก.ค. 62 | 2272148
แจ้งกำหนดการวันปฐมนิเทศคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 8 ก.ค. 62 | 2272148
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 5 ก.ค. 62 | 2272149
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 (ปี 2 ขึ้นไป)
Example blog post alt 2 ก.ค. 62 | 2272148
ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่อง ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีกาารศึกษา 2562
Example blog post alt 28 มิ.ย. 62 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือก โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 24 มิ.ย. 62 | 2272148
ปฏิทินกิจกรรม น้องใหม่ 62
Example blog post alt 19 มิ.ย. 62 | 2272148
เปิดรับสมัครรอบรับตรงอิสระ ดำเนินการโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 31 พ.ค. 62 | 2272148
ปิดรับสมัครรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ หมดเขต 8 มิถุนายน นี้
Example blog post alt 15 พ.ค. 62 | 2272148
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 Admission หมดเขต 19 พฤษภาคม 2562 นี้
Example blog post alt 14 พ.ค. 62 | 2272148
ประกาศ ผลพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยและสร้างสรรค์ จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Example blog post alt 3 พ.ค. 62 | 2272148
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน เข้ารับพระราชทานรางวัล ศาสตรเมธี ปี 2561 สาขาบรรณารักษศาสตร์
Example blog post alt 2 พ.ค. 62 | 2272149
IT Job Fair 2019 "เตรียมพร้อมนิสิตสู่อาชีพ"
Example blog post alt 1 พ.ค. 62 | 2272148
International Conference on Applied Informatics and Technology
Example blog post alt 27 เม.ย. 62 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3
Example blog post alt 22 เม.ย. 62 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวรลานชั่น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 19 เม.ย. 62 | 2272148
รับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562
Example blog post alt 25 มี.ค. 62 | 2272148
ร่วมเวิร์คช็อปการเป็นพิธีกรมืออาชีพ กับอาร์ม ธนภูมิ ท้าวนอก พิธีกรและบรรณาธิการข่าวรายการรีวิวบันเทิงช่อง 3
Example blog post alt 20 มี.ค. 62 | 2272148
โครงการ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล”
Example blog post alt 19 มี.ค. 62 | 2272149
แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ Smart Student 4.0 by นิ้ง โศภิดา กาญจนรินทร์
Example blog post alt 18 มี.ค. 62 | 2272148
ขอเชิญชวนนิสิตร่วมระดมความคิด
Example blog post alt 16 มี.ค. 62 | 2272148
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส คว้า 3 รางวัล จากเวที NSC 2019
Example blog post alt 15 มี.ค. 62 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ติดอันดับ The World University Rankings 2019
Example blog post alt 11 มี.ค. 62 | 2272148
ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)
Example blog post alt 11 มี.ค. 62 | 2272148
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open innovation
Example blog post alt 11 มี.ค. 62 | 2272148
ขอเชิญชวนนิสิต และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนสอบ TOEIC
Example blog post alt 28 ก.พ. 62 | 2272148
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ คว้า 2 รางวัล ในเวทีประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”
Example blog post alt 20 ก.พ. 62 | 2272148
นิสิตคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Campus Challenge 2018
Example blog post alt 20 ก.พ. 62 | 2272148
นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver) ระดับอุดมศึกษา นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
Example blog post alt 6 ก.พ. 62 | 2272148
"ความเชื่อเพิ่นว่ามามันกำลังสิเกิดขึ้นเจ้าเชื่อบ่" เปิดม่านการละคอนนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 17
Example blog post alt 15 ม.ค. 62 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมไอทีเปิดบ้านสานสัมพันธ์ต้อนรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
Example blog post alt 10 ม.ค. 62 | 2272148
ชมรมสื่อสร้างสรรค์คณะไอที มมส เชิญร่วมงานวันเด็ก 2562
Example blog post alt 9 ม.ค. 62 | 2272148
ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันถ่ายทำภาพยนต์สั้น ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท
Example blog post alt 26 ธ.ค. 61 | 2272148
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)
Example blog post alt 20 ธ.ค. 61 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานดำชั้น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 30 พ.ย. 61 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศศิธร แก้วมั่น เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 21 พ.ย. 61 | 2272148
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอนุมัติขอแต่งกายตามเพศสภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ธันวาคม 2561
Example blog post alt 8 พ.ย. 61 | 2272148
ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Convergence: Content, Media and Technology ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561
Example blog post alt 5 พ.ย. 61 | 2272148
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก
Example blog post alt 21 ก.ย. 61 | 2272148
Example blog post alt 18 ก.ย. 61 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต
Example blog post alt 12 ก.ย. 61 | 2272148
ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอด้วย Premier CC"
Example blog post alt 7 ก.ย. 61 | 2272148
Informatics Training Center ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม
Example blog post alt 7 ก.ย. 61 | 2272148
Informatics Training Center ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือระบบแอนดรอยด์"
Example blog post alt 7 ก.ย. 61 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม
Example blog post alt 5 ก.ย. 61 | 2272148
ประกาศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
Example blog post alt 21 ส.ค. 61 | 2272148
“3 ไอเท็มจาก ปตท.สผ. 3 ซีนจาก บอล วิทยา ทองอยู่ยง” ปตท.สผ.ชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ”
Example blog post alt 30 พ.ค. 61 | 2272148
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
Example blog post alt 26 เม.ย. 61 | 2272148
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น (รอบสอบ) ประจำปีการศึกษา 2561
Example blog post alt 25 เม.ย. 61 | 2272148
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น (รอบสอบ) ประจำปีการศึกษา 2561
Example blog post alt 24 เม.ย. 61 | 2272148
ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Example blog post alt 19 เม.ย. 61 | 2272148
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21 (คปก. รุ่นที่ 21)
Example blog post alt 18 เม.ย. 61 | 2272148
ขอเชิญชวน นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อม Workshop "เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน"
Example blog post alt 4 เม.ย. 61 | 2272148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) คณะวิทยา
Example blog post alt 5 ก.พ. 61 | 2272148
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
Example blog post alt 3 ธ.ค. 60 | 2272148
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จนถึงวันที่ 24 พย. 2560