มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2566

เป็นทุนการศึกษาประเภทรายปี จำนวนทั้งสิ้น 33 ทุน ดังนี้

1.ระดับปริญญาตรี จำนวน 26 ทุน

-ส่วนกลาง (กองกิจการนิสิต) จำนวน 7 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

-ส่วนคณะๆละ 1 ทุน จำนวน 19 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

2.ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ทุนๆ ละ 15,000 บาท

3.ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุนๆ ละ 20,000 บาท

นิสิตที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” จะเข้ารับมอบ “ทุนภูมิพล” ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th หรือลิงค์นี้ https://sa.msu.ac.th/ประกาศรับสมัครนิสิตเพ-27/

Comments are closed.