คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีวิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งประเภททวิชาการ(ตำแหน่งอาจารย์)

หลักสูตรการสอบแข่งขัน

  1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  2. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  3. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

กำหนดการสอบแข่งขัน

สอบแข่งขัน ณ ห้อง IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) ดังนี้

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

  • เวลา 09-00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)
  • เวลา 11.00 – 12.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบการสอนใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที)

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

  • เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ดาวนโหลดเอกสารต้นฉบับที่นี่

Comments are closed.