บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 โดยร่วมจัดทำต้นดอกเงินสมทบกฐิน จำนวนเงิน 9,198 บาท และทำโรงทานขนมไทย บริเวณลานตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : รชต วาจาสัตย์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Comments are closed.