ด่วน สาขาวิชา นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ด่วน สาขาวิชา นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

** นักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings ห้องที่ 3 (ลำดับสัมภาษณ์ที่ 242 – 407) ไม่สามารถเข้าห้องสัมภาษณ์ได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง ดังนั้น คณะฯ จึงขอให้น้องที่อยู่ห้อง 3 ให้เปลี่ยนห้องสัมภาษณ์ ไปที่ห้อง 2 ในเว็บลิงก์ : https://shorturl.asia/4mQRf นี้ค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ

Comments are closed.