Breaking News
Home / สมัครเรียน

สมัครเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

    หรือ DOWNLOAD

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

  หรือ DOWNLOAD

Read More »

ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561

หรือ DOWNLOAD ระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่

Read More »