Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560

คณะร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งมีการร่วมปลูกต้นเสลาร่วมกันกับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่า 1,000 ต้น ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. เป็น ณ บริเวณตามแนวถนนเส้นรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …