Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการเลือกตั้งองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเลือกตั้งองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเลือกตั้งองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เสริมสร้างระบบประชาธิปไตยในองค์กรนิสิต และในรั้วมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2560 ณ ลานชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …