Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / “งานบุญหลวงฯ ฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560″

“งานบุญหลวงฯ ฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560″

คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีแห่ขบวนน้ำสรง ต้นดอกไม้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ในขบวนที่ 6 และร่วมงานบุญหลวง สมโภช นมัสการ สงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปีเสด็จเททอง และงานฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2560

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน …