Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชุมเตรียมความพร้อมงานบุญฯฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560

ประชุมเตรียมความพร้อมงานบุญฯฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการจัดเตรียมงานบุญหลวง สมโภช นมัสการ สงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปีเสด็จเททอง การประกวดวงโปงลาง และวงกลองยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและงานฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม IT-204 คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …