Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2017)รอบชิงชนะเลิศ

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2017)รอบชิงชนะเลิศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2017) รอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ”จำนวน 2 ทีมประกอบด้วย ทีมที่ 1 นายรัฐวิช นุริตานนท์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นที่ปรึกษา และทีมที่ 2 นายอภิชาติกกฝ้าย นางสาวปรียากมล หงวนไธสง นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง เป็นที่ปรึกษาระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครฯ
ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

“โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ …