Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2017)รอบชิงชนะเลิศ

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2017)รอบชิงชนะเลิศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2017) รอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ”จำนวน 2 ทีมประกอบด้วย ทีมที่ 1 นายรัฐวิช นุริตานนท์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นที่ปรึกษา และทีมที่ 2 นายอภิชาติกกฝ้าย นางสาวปรียากมล หงวนไธสง นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง เป็นที่ปรึกษาระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครฯ
ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

1. ผศ.ดร.ปรีชา สาคร สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 2. อาจารย์ ดร.สาธิต …