Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2561

ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2561

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.300 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมคำขอตั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อประชุมชี้แจงมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2561 ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคณะฯ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ / ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2560

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน …