Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2561

ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2561

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.300 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมคำขอตั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อประชุมชี้แจงมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2561 ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคณะฯ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ / ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Check Also

“งานบุญหลวงฯ ฮีตเดือน 5 ปีใหม่อีสานสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560″

คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีแห่ขบวนน้ำสรง ต้นดอกไม้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ในขบวนที่ 6 และร่วมงานบุญหลวง สมโภช นมัสการ สงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปีเสด็จเททอง …