Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2561

ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2561

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.300 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมคำขอตั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อประชุมชี้แจงมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2561 ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคณะฯ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ / ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …