Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / โครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศและประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

โครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศและประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศและประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานของสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลให้บุคลากรและนิสิตโดยมีการทำบุญตักบาตรและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรในช่วงเช้า การแข่งกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรในช่วงบ่าย ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการศึกษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการศึกษาไทย (ศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ซึ่งบรรยายโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล …