Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / โครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศและประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

โครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศและประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศและประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานของสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลให้บุคลากรและนิสิตโดยมีการทำบุญตักบาตรและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรในช่วงเช้า การแข่งกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรในช่วงบ่าย ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

1. ผศ.ดร.ปรีชา สาคร สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 2. อาจารย์ ดร.สาธิต …