Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัตรงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา