Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / กิจกรรม “หนึ่งนวัตกรรม หลายการเรียนรู้”

กิจกรรม “หนึ่งนวัตกรรม หลายการเรียนรู้”

ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) ร่วมกับ บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “หนึ่งนวัตกรรม หลายการเรียนรู้” โดยได้เชิญบริษัทผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านการถ่ายทำเฉพาะในระบบ MATRIX DSLRs Control Suite ที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าทางการศึกษาในด้านมัลติมีเดียและสื่อสารมวลชน โดยได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง IT-512 ชั้น 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ประกอบด้วย นายวีระเทพ บุญวิเศษ นายเกริกเกียรติ แสนณรงค์ และนายชาติชาย ชมภูแดง โดยมีอาจารย์สุวิชัย พรรษาเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติในแข่งขันการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน …