Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชาดา คำวัน (น้องนุ่น) นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ “ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม” จากรายการ JU-JITSU THAILAND OPEN GRAND SLAM & WORLD CUP U15 2017 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬายูยิตสู แห่งประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ผู้จัดการทีม นายรัตนพงษ์ นามบุดดี เป็นผู้ฝึกสอน และ นายรณชัย ตรุณจันทร์ เป็นผู้ฝึกซ้อม
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ประกอบด้วย นายวีระเทพ บุญวิเศษ นายเกริกเกียรติ แสนณรงค์ และนายชาติชาย ชมภูแดง โดยมีอาจารย์สุวิชัย พรรษาเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติในแข่งขันการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน …