Breaking News
Home / ข่าวเด่นIT / นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชาดา คำวัน (น้องนุ่น) นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ “ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยูยิตสู รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม” จากรายการ JU-JITSU THAILAND OPEN GRAND SLAM & WORLD CUP U15 2017 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬายูยิตสู แห่งประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ผู้จัดการทีม นายรัตนพงษ์ นามบุดดี เป็นผู้ฝึกสอน และ นายรณชัย ตรุณจันทร์ เป็นผู้ฝึกซ้อม
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

“โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ …