Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / กีฬาสานความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

กีฬาสานความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกีฬาสานความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีมและส่งเสริมสุขภาพนิสิตในสาขาวิชาฯ ในวันอาทิตที่ 22 มกราคม 2560 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดสอบสัมภาษณ์ ในระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 1,264 คน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 113 นิเทศศาสตร์ 349 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ …