Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร

สวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร

คณะวิทยาการสารสนเทศโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีฯพร้อมด้วยครธผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) ณ ชั้น 2 บริเวณลานหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00-18.00 น.
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ประกอบด้วย นายวีระเทพ บุญวิเศษ นายเกริกเกียรติ แสนณรงค์ และนายชาติชาย ชมภูแดง โดยมีอาจารย์สุวิชัย พรรษาเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติในแข่งขันการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน …