Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร

สวดมนต์ทำวัตรเย็นเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร

คณะวิทยาการสารสนเทศโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีฯพร้อมด้วยครธผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) ณ ชั้น 2 บริเวณลานหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00-18.00 น.
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

คณะจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษและระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ …