Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำท่วม) โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านบริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง ซึ่งสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ คุณวิชิต ก้อนนาค งานพัฒนานิสิต ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 043-754359 ต่อ 5177 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ให้กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ (http://survey.msu.ac.th) และในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก (วันที่ 10 ธันวาคม …