Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 40 รายการ

Check Also

สรุปผลการประเมิน แบบสอบถาม สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม