Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 40 รายการ

Check Also

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัตรงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา