Breaking News
Home / งานบุคคล / ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการและพนักงานผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการและพนักงานผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

View Fullscreen

Check Also

คณะไอที ลงพื้นที่ศึกษาโจทย์ชุมชน

อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ทุกภาควิชาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์กู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนและศึกษาโจทย์พื้นที่ ร่วมกับนายวรวิทย์ ปักกาโล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ พร้อมทีมบริหารและผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม …