Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการเลือกตั้งองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเลือกตั้งองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเลือกตั้งองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เสริมสร้างระบบประชาธิปไตยในองค์กรนิสิต และในรั้วมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2560 ณ ลานชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …