Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการประจำปีการศึกษา2560

โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการประจำปีการศึกษา2560

 

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ จัด “โครงการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อเป็นการพบปะระหว่างอาจารย์กับนิสิตทุกชั้นปี และเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีภายในภาควิชา โดยมีอาจารย์จตุภูมิ จวนชัยภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ Major Arena สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท Lactasoy , Major Arena สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม และ ร้านถ่ายเอกสาร บาส&บูม

ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …