Breaking News
Home / ข่าวงานวิจัย / เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงนรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงนรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ จากงบประมาณเงินรายได้คณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

View Fullscreen

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …