Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ผู้บริหารร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ห้องเรียนต้นแบบของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ห้องเรียนต้นแบบของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณะบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ห้องเรียนต้นแบบของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในคณะฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …