Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2561

ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2561

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.300 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมคำขอตั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม เพื่อประชุมชี้แจงมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2561 ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคณะฯ ณ ห้องประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาพ / ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia …