Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำท่วม) โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านบริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง ซึ่งสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ คุณวิชิต ก้อนนาค งานพัฒนานิสิต ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 043-754359 ต่อ 5177 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว