Breaking News
Home / temp / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

View Fullscreen

 

หรือ
DOWNLOAD

Check Also

กำหนดการโครงการบรรยายพิเศษ SOFTWARE HOUSE สู่ FINTECH