Breaking News
Home / บุคลากร / บุคลากรสายวิชาการ / อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

m1 พชระ พฤกษะศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : potchara.p@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5368

(หัวหน้าภาควิชา)
cs (9) ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : thawatwong@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5120,5267
cs (1) อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : umaporn@msu.ac.th
เบอร์โทร : –

cs (12) ดร.พนิดา ทรงรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : panida.s@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5266
cs (4) ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : pwanch@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5267
cs (3) ศศิธร แก้วมั่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : sasitorn.k@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5248
 atthapol1 อรรถพล สุวรรณษา
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : atthapolsn@gmail.com
เบอร์โทร : 5266
cs (7) ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : chatklaw.j@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5370
cs (11) กวีพจน์ บรรลือวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : kaveepoj.b@msu.ac.th
เบอร์โทร : –
cs (6) ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : manasawee.k@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5248
 nattariya11 นัฐธริยา เหล่าประชา
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : natthariya.l@msu.ac.th
เบอร์โทร : –
(ลาศึกษาต่อ)
 napat ณภัทร สักทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : napat.s@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5368
 cs (2) ดร.จันทิมา พลพินิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : jantima.p@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5248
10609293_771157269586352_1838261563_n ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : phatthanaphong.c@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5248
10745112_771157636252982_1996674261_n พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : pimaolrat_a@hotmail.com
เบอร์โทร : 5266
 porntiwa1 พรทิวา ปะวะระ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : pornntiwa.p@msu.ac.th
เบอร์โทร : –
(ลาศึกษาต่อ)
 rapeeporn1 ดร.รพีพร ช่ำชอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : rapeeporn.c at gmail.com
เบอร์โทร : 5368
cs (8) ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล์ : somnuk.p(at)msu.ac.th
เบอร์โทร : 5214
cs (5) ดร.สุชาติ คุ้มมะณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : suchart.k@msu.ac.th
เบอร์โทร : 5214
cs (10) สำรวน เวียงสมุทร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ : samruan.w@msu.ac.th
เบอร์โทร : –
Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ IT Big Cleaning Days การมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ทำพิธีถวายพระพร ถวายพานพุ่ม คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพัฒนา ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ตำแหน่งงานว่าง นักกิจการนิสิต นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประกาศผลการสอบ ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ผลการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครงาน รับสมัครงาน สารคาม รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายชื่อสอบลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ลอยกระทงมมส สมัครงาน มมส สัมมนา "แบไต๋..ตั้งตัวได้แบบฟินฟิน" อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม