Breaking News
Home / บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

แบบฟอร์ม

 
Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ IT Big Cleaning Days การมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ทำพิธีถวายพระพร ถวายพานพุ่ม คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพัฒนา ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ตำแหน่งงานว่าง นักกิจการนิสิต นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประกาศผลการสอบ ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ผลการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครงาน รับสมัครงาน สารคาม รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายชื่อสอบลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ลอยกระทงมมส สมัครงาน มมส สัมมนา "แบไต๋..ตั้งตัวได้แบบฟินฟิน" อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม