• คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงาน IT DAY ครั้งที่ 10