• ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ
  • IT-Day ครั้งที่ 10 “IT Selfie” คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม