โครงการน้อง-พี่สาระเติมฝันปันน้ำใจ สร้างห้องสมุดขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม จังหวัดเลย

221013_1629589_071013_183250108_IMG_1693

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการน้อง-พี่สาระเติมฝันปันน้ำใจ สร้างห้องสมุดขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม จังหวัดเลย โดยมีอาจารย์ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน“การเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ :  ตามรอยนครจำปาศรี” ในวันที่ 15  พฤศจิกายน  2556 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และฝึกทักษะการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

หัวข้อเรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค รายละเอียด :คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค รายระเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อรอบที่ 1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริการวิชาการและศึกษาดูงานสำหรับนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน

หัวข้อเรื่อง : ประกาศรายชื่อรอบที่ 1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริการวิชาการและศึกษาดูงานสำหรับนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน รายละเอียด :ประกาศรายชื่อรอบที่1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริการวิชาการและศึกษาดูงานสำหรับนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน      นายธวัชชัย บุญวิเศษ นิสิตชั้นปีที่4