ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้บริหารคณะไอที มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี ม.มหาสารคาม

Example blog post alt

ผู้บริหารคณะไอที มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี ม.มหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

8 ม.ค. 62 | 335 view

ผู้บริหารคณะไอที มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี ม.มหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ อาคารบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ ท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อีกทั้งยังได้กล่าวถึงภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ของคณะวิทยาการสารสนเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้คณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ถือโอกาสเดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่รองอธิการบดีในแต่ละฝ่ายดังนี้   รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ,ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ ,รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู 27 เม.ย. 62 | 124