ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการติว English Exit-Exam สัญจร

Example blog post alt

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการติว English Exit-Exam สัญจร

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

13 ก.พ. 61 | 446 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการติว English Exit-Exam สัญจร จัดโดย งานศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป โดยมีอาจารย์ของศูนย์ภาษา ให้ความรู้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก คณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้มีกระบวนการในการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 19 เม.ย. 61 | 1005