ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนและรับรางวัลวิจัยภายนอก จาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation ในการนำเสนอหัวข้อวิจัย

Example blog post alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนและรับรางวัลวิจัยภายนอก จาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation ในการนำเสนอหัวข้อวิจัย

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

9 ก.พ. 61 | 501 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนและรับรางวัลวิจัยภายนอก จาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation ในการนำเสนอหัวข้อวิจัย เรื่อง การออกแบบโดยให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือที่ให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาเอง เพื่อเพิ่มการตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับผู้สูงอายุ “Participatory Design for Developing User Generated Content Mobile Application to Raise Traffic Safety Awareness in Senior Citizen” จัดโดย Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation And Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch ในงาน MSIWF 2017 Research Grant Award Ceremony & Seminar เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ Bangkok Club 28thFl. Sathorn City Tower, Bangkok, Thailand


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 26 ธ.ค. 61 | 930