ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สโมสรนิสิตร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

สโมสรนิสิตร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

10 ม.ค. 62 | 44 view

นายพศิน พละแสน นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมคณะกรรมการและอนุกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ให้คำอวยพรและขอบคุณสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศในปีการศึกษา 2562


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 26 ธ.ค. 61 | 651