ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม รุ่นที่ 4

Example blog post alt

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม รุ่นที่ 4

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ก.ค. 61 | 46 view

หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (Informatics Training Center) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2561 อบรมระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม: http://ittraining.it.msu.ac.th
สถานที่ฝึกอบรม: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ติดต่อผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฬาริก สุรินต๊ะ
โทร 0959678342,
ittraining@it.msu.ac.th


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 19 เม.ย. 61 | 1005