ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประเมินหลักสูตร วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Example blog post alt

ประเมินหลักสูตร วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

2 ก.ค. 61 | 264 view

2  กรกฎาคม  2561  :  09.00 น.  หลักสูตร วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) วงรอบปีการศึกษา 2560   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  กุมพล  จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  ถนนแก้ว  จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร  ชุติมันต์  จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ  ณ  ห้องประชุม IT-203  คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ  :  สยาม  ไพรสนธิ์ ข่าว   :  ณัฐกานต์  คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 19 เม.ย. 61 | 1005