ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อการพัฒนาโปรแกรม และประยุกต์ใช้เพื่องานวิจัย”

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อการพัฒนาโปรแกรม และประยุกต์ใช้เพื่องานวิจัย”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

2 ก.ค. 61 | 180 view

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อการพัฒนาโปรแกรม และประยุกต์ใช้เพื่องานวิจัย   หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (Informatics Training Center) คณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อการพัฒนาโปรแกรม และประยุกต์ใช้เพื่องานวิจัย”   โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก  สุรินต๊ะ  อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดอบรมระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน  2561 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 19 เม.ย. 61 | 1005