ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / อบรม “Network Administrator for Beginner”

Example blog post alt

อบรม “Network Administrator for Beginner”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

2 ก.ค. 61 | 163 view

หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบและดูแลเครือข่ายเบื้องต้น “Network Administrator for Beginner” โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ้มมะณี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 19 เม.ย. 61 | 1005