ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงอิสระ รอบที่ 5 ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561

Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงอิสระ รอบที่ 5 ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

2 ก.ค. 61 | 507 view

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงอิสระ รอบที่ 5 ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ทำการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 19 เม.ย. 61 | 1005