ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

28 มิ.ย. 61 | 689 view

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 : 09.00 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สามารถนำ้เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตอบสนองความต้องการของผูู้ใช้ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณพงศธร ธนบดีภัทร ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนลดอท คอม จำกัด บรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Transformation & Start-up และ อาจารย์ ดร.อนิรุธนฺ์ ผงคลี อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายเรื่อง LEAN AND CANVAS BUSINESS MODEL FOR SMEs กลยุทธ์แผนธุรกิจพิชิตเป้าหมายเชิงรุก ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ : คมสันต์ หงษ์อนันต์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู 27 เม.ย. 62 | 60