ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / อบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (เบื้องต้น)”

Example blog post alt

อบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (เบื้องต้น)”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

1 พ.ค. 61 | 442 view

หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC)  คณะวิทยาการสารนเทศ จัดโครงการอบรมบริการวิชาการ หลักสูตร “การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (เบื้องต้น)”  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  คุ้มมะณี  เป็นวิทยากร  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช  ถิระโคตร  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการกู้ยืมทุน กรอ. 1/2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 14 ส.ค. 61 | 654